Colecția Ministerul Justiției, Logofetia Dreptății

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/Dec2017/Col_MinJust_Logofetia-Dreptatii_NrInv-561_NrOrd-902_01d10.jpg

Fond Mănăstirea Râmnic

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/Dec2017/Fond_Manastirea-Ramnic_Pachet-6_Doc-7_01.jpg

Colecția Ministerul Justiției, Departamentul Dreptății Civile

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/Dec2017/Col_MinJust_Dept-Dreptatii-Civile_NrInv-2400_NrOrd-316_01d06.jpg

Colectia George Potra - Țara Românească

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/Dec2017/Col_GeorgePotra_Tara-Romaneasca_NrOrd-656_01d03.jpg

Colectia George Potra - Moldova

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/Dec2017/Col_GeorgePotra_Moldova_NrOrd_95_01.jpg

Colectia Extrajudiciare

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/Dec2017/Col_Extrajudiciare_NrInv-1680_NrOrd-356_01d04.jpg

Fondul Episcopia Buzău

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/Dec2017/Col_Episcopia-Buzau_NrInv-7_PachetNr-98_01d02.jpg

Colectia Divan Judecătoresc, Secția Criminală

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/Dec2017/Col_Divan-Judecatoresc_Sectia-Criminala_NrInv-2579_NrOrd-93_01d13.jpg

Colectia Departamentul Spătăriei

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/Dec2017/Col_DeptSpatariei_Dept-TaraRomaneasca_NrInv-904_NrOrd-51_01d03.jpg

Fond Arhivistic Mănăstirea Sfântul Ioan București

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/ANR_FondMan_Sf_Ioan_București_p9-Nr_Actului_0027-01d03-Data_1730-04-17.jpg

Fond Arhivistic Mănăstirea Căscioarele

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/ANR_FondManCasc_p4-act_0022.jpg

Fond Arhivistic Mănăstirea Cozia

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/ANR_FondMan_Cozia_p50-Nr_Actului_0014-01d02.jpg

Fond Arhivistic Mănăstirea Polovraci

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/ANR_FondMan_Polovraci_p15-Nr_Actului_0061.jpg

Fond Arhivistic Mănăstirea Sfântul Ioan Focșani

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/ANR_FondMan_Sf_Ioan_Focșani_p19-Nr_Actului_0037-01d02.jpg

Fond Arhivistic Mănăstirea Stavropoleos

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/ANR_FondMan_Stavropoleos_p30-Nr_Actului_0004-01d06-Data_1628-06-03.jpg

Fond Arhivistic Mănăstirea Strehaia

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/ANR_FondMan_Strehaia_p14-Nr_Actului_0056.jpg

Fond Arhivistic Mănăstirea Surpatele

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/ANR_FondMan_Surpatele_p12-Nr_Actului_0042-01d02.jpg

Fond Arhivistic Mănăstirea Țigănești

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/ANR_FondMan_Țigănești_p9-Nr_Actului_0010-01d04.jpg

Fond Arhivistic Mănăstirea Valea

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/ANR_FondMan_Valea_p18-Nr_Actului_0041-01d02.jpg

Fond Arhivistic Episcopia Argeșului

http://sclavia-romilor.gov.ro/import/ANR_FondEpAg_p69qu-act_0115.jpg